FAREBNÝ SEN
POSOL FAREBNÝCH RÁN
KRÁČA DO TVOJÍCH BRÁN
FAREBNÝ SEN
KRÁČA DO TVOJÍCH BRÁN
TAK ICH MAJ DOKORÁN
NESIE TI SVOJ RANNÝ LIEK
PLNÚ DEBNU PASTELIEK
VZAL ICH ASI SESTRE DÚHE
K NOHÁM TI ICH NASTELIE

FAREBNÝ SEN
VSTÁVA Z FAREBNÝCH LÚK
MÁ SVOJ ZÁZRAČNÝ LUK
FAREBNÝ SEN
MÁ SVOJ ZÁZRAČNÝ LUK
VCHÁDZA DO DETSKÝCH RÚK
NESIE IM SVOJ RANNÝ LIEK
PLNÚ DEBNU PASTELIEK
VZAL ICH ASI SESTRE DÚHE
K NOHÁM TI ICH NASTELIE

MAĽUJ MAĽUJ
NA DREVO BRÁNY
MAĽUJ MAĽUJ
NA STRIEBRO STIEN
MAĽUJ MAĽUJ
FAREBNÉ PLÁNY
MAĽUJ MAĽUJ
FAREBNÝ SEN

FAREBNÝ SEN
MÁ SVOJ FAREBNÝ SMIECH
ZAŽNE RUMELKU STRIECH
FAREBNÝ SEN
ZAŽNE RUMELKU STRIECH
ZVLNÍ VLNITÝ PLECH
NESIE NÁM SVOJ RANNÝ LIEK
PLNÚ DEBNU PASTELIEK
VZAL ICH ASI SESTRE DÚHE
K NOHÁM NÁM ICH NASTELIE

MAĽUJ MAĽUJ
NA DREVO BRÁNY
MAĽUJ MAĽUJ
NA STRIEBRO STIEN
MAĽUJ MAĽUJ
FAREBNÉ PLÁNY
MAĽUJ MAĽUJ
FAREBNÝ SEN