Haderech kol'kach rechoka 
Veyesh sahar kivdil meruka 
Ve'en mi sheyavdil 
Ben zahav uben b'dil 
Hashakul bifruta mechuka 

Veshatim bashamaim avim mahabilim 
Vekamim be'enutam gagot umigdalim 
Ve'ola lifneyhem yilelat shualim 
Sheroe et gevam bimsuchat hagader. 

Lochashim bimkomam kochavim umasalot 
vehalayla nofel el yam haleylot
Vehaor meraked keragley ha'ayalot
Vesolef kemabua hamegiach mekir

Vehagal dores et bitnam shel ha'alvot
Vehamaim nokvim et eymat hamezulot
Ve'omdot alumot hasade venitzavot
venotnimhakanim et kolam bemakhela

Shuvi nafshi limnuchayci, ki adonai gamal alaychi

Haderech kolkach rechoka 
veyesh sahar kibdil meruka
Veyesh mealav or lavan mechalav
veshotef kiyeshua amuka

haaa..