Zoka ja sam trudna, tako stoji stvar
Zoka ja sam trudna, budi siguran

Dok hodam Bulevarom medju
lokvama
dojka mi polako narasta
Zoka to je znak
da sam trudna ja

Zoka ja sam trudna, pa ti sad vidi,
Zoka ja sam trudna a to si bio ti

Dok hodam Bulevarom medju lokvama
иujem glas malog djeteta,
Zoka to je znak 
da sam trudna ja

A kada padne kiљa i kada
budu mokre moja zgrada i tvoja
kad se vode budu lile niz ulice
hoжeљ li me i tad volit Zorane

Zoka ja sam trudna, љto me nerviraљ
Zoka ja sam trudna, љto se ne javljaљ

Dok hodam Bulevarom medju lokvama
kao da lebdim sa zvjezdama
Zoka to je znak 
da sam trudna ja