Noж pred gaљenje Olimpijskoga plamena 
straљni dernek pravili smo Mufa, Kiki i
ja
Kroz ~ivote nam je ~urila mladost
kao potok kad teиe kroz kras
sve љto se ima tu je na stolu
niљta nije ostalo za nas
A govorio je tada moj debeli stric
nekad kroz suze, a nekad kroz smijeh
za svu vaљu zajebanciju
jednom жe se platiti ceh

Noж pred paljenje naoru~anog naroda 
zadnji put sjedili smo Mufa, Kiki i ja
Tri jarana, a tri priиe, tri strana jezika
Nikli smo na istoj zemlji al iz raznih korjena

Mufa je srao o ljudskim pravima
Kiki je kuko da mu slabi vid
ispred nas je stajao isti pakao
a izmedju nas Kineski zid.

refren:
Mufa, Kiki i ja
raznjela nas me}ava 
na tri strane, tri puta, tri stara havera
ljuta
Mufa, Kiki i ja.


Nekad padne nadvojvoda 
a nekad stari svat
ne zna se иija je glava prva, 
al tako ti ovdje poиinje rat

Mufa je znao kome pripada,
spreman je doиeko taj dan
ja sam se veж bio ispario
a Kiki je osto kreиiti stan

Preko CNN-a gledao sam Mufu
bio je sa heklerom i u tenama
ka~e on samo brani svoj grad
a ko ne brani grad za njega je smrad

Kiki je znao da je ta priиa kurac
al nije znao to иuvat za sebe
srao je okolo ludo i smjelo
dok ga jednom nije odvelo

refren:
Mufa Kiki i ja...


Mufa ga je naљo nakon sedam dana
u nakoj kuжi na Bjelavama
Otvorio je vrata i tiho je reko
pustite ga da nebi mater jebo nekom

Ta noж je bila gluha i hladna
a hladna je bila i Miljacka
Mufa je sredio varijantu noge
иekala se rijeи иetnika

Pao je u blato i osjetio cjev
vidio je facu bradatu i drsku
vidio je smrt i иuo je rijeиi
Dobrodoљli u Republiku Srpsku

U komandi ga je иeko Boro pekar
sluљaj, rode, kako svi rade
prijavi se fol dobrovoljno, љaljem te na Hreљu
za mjesec dva, fataj se Kanade

Za Mufu sam иuo da je u Љvici
kod burazove ~ene iz prvog braka
ka~u nemo~e bez Sarajeva, 
bez te vode i tog zraka

Od Kikija je stigla razglednica mala
na njoj slapovi na Nijagari
piљe moje ime i moja adresa
piљe zbogom ~ohari

Noж pred stavljanje dejtonskoga potpisa
sanjao sam opet smo skupa Mufa Kiki i ja
Bio je kao hastal pun raznih djakonija
bio je potok, vutra i cvjeжe i mlada seljanka

Bilo je sunce svje~e i vedro
kao poslije sudnje noжi
samo to viљe nismo bili mi 
u svojoj snazi i moжi.

ref: Mufa, Kiki i ja