Иetres pete njega je primila partija
a s vojskom je uљo u Trst
Sada ulazi na vrata Komasarijata,
a prima ga Crveni krst

Njegov sin viљe nema svog osmjeha
po kom su ga znale cure s Koљeva

Ka`e, stari, ova Juga to je veliki zajeb
tebe i tvojih komunjara

A majka sjedi i plaиe
ka`e Dragane pusti vjesti malo jaиe
Od istorijskog AVNOJA 
do izbjegliиkog konvoja
preko Sremske Raиe

U njemu teиe krv radnih akcija
kad se diglo i selo i grad
bio je on i tad bez i gdje iиega
ali nikad prazan ko sad

Stari sad se vidi sad se vraжa
skim ste htjeli da budete braжa

Zajebo vas Tito i partija cijela
sloboda nije umjela da pjeva

A majka ka~e dosta svadje
Dragane, pusti vjesti malo jaиe

Od istorijskog AVNOJA do
izbjegliиkog konvoja
preko Sremske Raиe

Ponekad sanja smrt kako se љunja
i odvodi najbolje drugove
a ponekad usni nerodjenog unuka
kako zbori Majakovskog stihove