Imao sam Bo~e, belog konja,
Sedlo od ko~e
Imao je pegu medju oиima

Imao je krila
Krila i motore
Grabio je reke, grabio je gore

Umorio se jadan
Manje sit viљe gladan
Stigle su ga godine

Ne иuje se Bo~e kopita zvon
Nije viљe aeroplan 
sad je samo konj

Sjeжam ga se Bo~e
Letili smo skupa
On je imo krila 
Ja sam imo druga

Sjeжam ga se Bo~e
Letili smo skupa 
Od ~ene do ~ene
Od skuta do skuta

Volim Bo~e konja
A volim i franke
Moj ti konjo star
Ne vredi ~ute banke

Priиao mi deda
Daљ mu malo vina
I konj nije truba
Veж je violina

Postane oluja
Kao ~drebac mladi
Al moraљ ga prodat 
Dok joљ vino radi

Dao sam ga Bo~e
Gospodinu s repom

Za tri iljade franki il 
Iljadu marki

Sjeжam, ga se Bo~e 
letili smo skupa
On je imo krila 
A ja imo druga

Sjeжam ga se Bo~e
Letili smo skupa
Sada imam pare 
Ali nemam druga