Må solen alltid skina och läka dina sår 
må regnet alltid smeka och skölja bort din tår 
må lyckan vara vännen din och följa dina spår 
och i världens alla stormar jag alltid med dig går 
jag alltid med dig går. 

må lyckan vara vännen din och följa dina spår 
och i världens alla stormar jag alltid med dig går 
jag alltid med dig går. 

Må solen alltid skina och läka dina sår.