Otkako je kompjuter
Doš’o u moj zavičaj
Internet konekcija
Narodni je običaj
Sada svi smo umreženi
Oba entiteta
Zato što bez interneta
Nema selameta
    
Globalno je moje selo
Mala nam planeta
S komšijama pričam
Samo preko chat-a
Nisam više seljak
Građanin sam svijeta
Zato što bez interneta
Nema selameta