Vše začalo v dávných dobách
to ještě nebi vládli draci
Jejich moudro s magií spjatá
dávala světu jasný řád

Pak naše lidské pokolení
chtělo vládu nad tímhle vším
Strhla se bitva několikadenní
přesto vítězů není

R: Víra v dobro neumírá
světlo se skrývá v každém z nás
i v malé bytosti je síla
kterou temná strana nepozná

Do země temnota se vkrádá
a lid se spojil v jeden národ
Poslední hradby odolávaj
nájezdům nepřátelských hord

Ještě dřív než vstane slunce ranní
zahoří plamen naděje v srdcích
To pětice vyvolených snad
prastarou dračí věštbu vyplní

3x
R: Víra v dobro neumírá
světlo se skrývá v každém z nás
i v malé bytosti je síla
kterou temná strana nepozná