Žel bohu nenesu dobrý, zprávy ze světa
nebe už není modrý, spíš rudý jak se zdá.
Mraky nasáklí krví, nicota přikryla zem.
To by se ti dech úžil, nad tím obrazem.

Vojáci v zemi se káceli, bubny buráceli nad bitevním polem.
A já se na tu zvěř díval, modlitbu zpíval a padal do kolen

Vedly mě cesty prašný ,já jel za nosem 
viděl jsem věci strašný na zlatým podnose, 
a tak jsem koně schvátil, bičem ho mlátil než pad
Jen abych se v čas vrátil a stih vás varovat. 

Vojáci k zemi se káceli, bubny buráceli nad bitevním polem. 
A já se na tu zvěř díval, modlitbu zpíval a padal do kolen.

Za obzorem se stmívá, do toho štěkají psi
a mě už jenom zbývá, doručit poselství.

Nic mu nebylo svatý (2x)
Nosil se hrdě jak páv (2x)
Tak po něm ďábel sáhnul (2x) 
Tak po něm ďábel sáh!

Nejsem posel dobrých zpráv, málokdo zůstal živ
nic není jak se zdá, nic není jako dřív.
Trubte na poplach, zachraňte životy svý
Trubte na poplach, nepřítel útočí!

Vojáci k zemi se káceli, bubny buráceli nad bitevním polem.
A já se na tu zvěř díval, modlitbu zpíval a padal do kolen.