Album Zavrť Sa Ně Cérečko

Moravanka

Album Moravanka - Zavrť Sa Ně Cérečko
1975, Panton
  • 1 Zavrť Sa Ně Cérečko
  • 2 Boršická Polka
  • 3 V Tej Milotskej Bažantnici
  • 4 Kúpala Sa Katarína