Masz prawo do wściekłości
i prawo masz do złości
złość się więc i wściekaj! 
protestuj i narzekaj
! to jest bardzo miła chwila
lecz ona szybko mija
przeżyj ją w całości
poczuj smak wolności!
masz prawo do milczenia
i prawo do myślenia
milcz więc i kontestuj!
wymyślaj i protestuj!
to jest bardzo miła chwila 
lecz ona szybko mija
przeżyj ją w całości
poczuj smak wolności!
masz prawo do odmowy
i prawo do niezgody 
odmawiaj i protestuj 
nie zgadzaj się, kontestuj
to jest bardzo miła chwila
lecz ona szybko mija
przeżyj ją w całości
poczuj smak wolności!
masz prawo do szaleństwa
i prawo do błazeństwa
błaznuj i olewaj! 
szalej i wyśmiewaj
to jest bardzo miła chwila 
lecz ona szybko mija
przeżyj ją w całości poczuj smak wolności!