Każdy z nas prowadzi
Swoją małą wojnę
Każdego dnia
W każdej minucie
Codziennie rano
Zaczyna się na nowo
Wojna o życie
Wojna o świadomość