Lidská zášť a zloba časem zničila je oba
někdo zůstal sám, když čarodějka zmizela
kde je teď, to nikdo neví, snad časem se objeví
tak zkuste věřit pohádkám a oddat se jim docela

Kouzli a čaruj, magii kraluj
teď je to jenom na tobě
rozdej se světu, než věnec z květů
bude ti ležet na hrobě