Když bejvaly cesty prašný
A nebyly vodovody
Měly města svoje kašny
Studny, příkopy a brody
I ve Slanym na náměstí
Stávala uprostřed rynku
Kašna s hektolitry šesti
Malý slánský „poklad Inků“
   
Vodu chrlí do čtyř stran
Kamennej lev není sám
Další tři lvi tam jsou s nim
To je kašna ve Slanym
   
Když byl Habsburk v Čechách králem
Divná věc se u nás stala
Už se zapomnělo málem
Jednou kašna zabublala
Pak zjistily ženský ráno
Co šly běžně pro vodu
Kašna vyschla – nevídáno
Nahlásily nehodu
   
Purkmistr a ani radní
Nikdo si s tim neví radu
Nezvládli to zpravit žádní
Vypravují posly k hradu
Zatím jeden z obchodníků
Byl to kupec z Francie
Vytáh zpoza pasu dýku
A řekl všem: „Mondijé!“ (mon dieu)
   
Vodu chrlí do čtyř stran
Kamennej lev není sám
Další tři lvi tam jsou s nim
To je kašna ve Slanym
   
Vlez do kašny, byl tam chvíli
Úsměvy od ucha k uchu
Voda teče, lidi šílí
Všichni koukaj na ropuchu
Radost zdobí jejich tváře
Než pak slaví jako vzteklí
Všichni pijou na žabaře
Jak chtěl, žábu mu upekli
   
Vodu chrlí do čtyř stran
Kamennej lev není sám
Další tři lvi tam jsou s nim
To je kašna ve Slanym
   
Vodu chrlí do čtyř stran
Kamennej lev není sám
Další tři lvi tam jsou s nim
To je kašna ve Slanym