V Ungeltu tam pod radnicí scházeli se Slaňáci
U piva a medoviny debatovali o práci
O tom jak bylo na jarmarku jak se daří obchodu
A cinkání korbelů bylo slyšet až u Brodu
   
Tenkrát se tam strhla jednou večer velká rvačka
Jistý Dlouhý občan z Velvar napad tam Macháčka
To byl sedlák ze Třebíze, co byl s koňma na handlu
Oba nechal před putykou přivázaný ke klandru
   
Macháček byl hromotluk a Dlouýmu po hubě dal
Ten když vylít voknem z krčmy pomstu mu pak přichystal
Ve Velvarech vyhledal známýho černokněžníka
Bylinkáře mastičkáře Jiřího Švandrlíka
   
Poradil mu utrhnout si řepku, kytku běžnou
K přirození přivázat si ji pak nití režnou
Jak na mši kněz svátost zvedá úd si rukou zdvihal též
A v kostelní lavici si mumlal při kázání: "Lžeš!"
   
Příští týden na jarmarku, kdy ve Slaném zase byl
Kytkou očarovanou koně Macháčka nakrmil
Než pak sedlák s koňma z handlu až do Třebíze došli
Kousek před vsí oba dva mu tam nečekaně pošli
   
Macháček si stěžoval, škodu měl zlatých tak tři sto
Soudce vyslal biřiče a ti šli skoro najisto
Přiznali se oba dva a náš příběh je před koncem
Soudce je pak potrestal roční robotou na panském