Největší ze siláků, co byl tu za obra.
Žil na panství barona Hanse von Orthobera.
Nepřemohl by ho bazilišek ani drak.
Žil tu na statku tam jako sedlák strejda Knack.

Jednou statek loupežníci čtyři přepadli.
Zle tu ale pochodili, špatně dopadli.
Ačkoliv jich na sedláka byla přesila.
Utekli, když na ně pustil Ludmila.

Byl lepší přítel nežli pes. Raptudapturaptaptudap
Znak ho Miguel de Cervantes. Raptudapturaptaptudap
Taková místní Godzilla.Raptudapturaptaptudap
Poslyšte příběh Ludmila.

Na poli, když koně klekli, síla nebyla.
Pokaždý sem přivedli ze statku Ludmila.
A jak se stal sedlák pánem nóbl baráku.
Siláka Ludmila si dal sobě do znaku.

Byl lepší přítel nežli pes. Raptudapturaptaptudap
Znal ho Miguel de Cervantes. Raptudapturaptaptudap
Taková místní Godzilla.Raptudapturaptaptudap
Baron to nerad slyšel, oba pohaněl.
Sedlák vzal Ludmila a odjel do Španěl.
(???) mu rozjel show, na to Španěl dá
a založil to čemu se říká Corrida.

Byl lepší přítel nežli pes. Raptudapturaptaptudap
Znal ho Miguel de Cervantes. Raptudapturaptaptudap
Taková místní Godzilla.Raptudapturaptaptudap

Tak to byl příběh Ludmila!