To se vám v jednom městě myši tak přemnožily.
Milión tisíc dvě stě nad krysařovy síly.
Zoufale marně foukal na svoje píšťaly.
Nadával, řval i mňoukal a myši se smály.

Ve městě fatal error už všechny přešel smích.
Trápí je myší teror, krysař je rozpacích.
Starostí plnou hlavu, všechno čpí myšinou.
Do toho nářky davu s nejistou vidinou.

Nánananananáná
Poslyšte píseň celou.
Nánananananáná
O krásce s vuvuzelou.

Tu náhle projde branou, oděná v kožešině.
S úsměvem vrtí hlavou, no kočka jako svině.
Co tu chceš dívko smělá, co to máš za trumpetu?
To je má vuvuzela, jestli myslíš tuhletu.

Přiloží ke rtům troubu, teď koukej krysaři.
Uvidíš myší zhoubu, až tě z ní opaří.
Milion tisíc dvě sto se drží za uši. 
Opouští tohle město, samci jsou eunuši.

Nánananananáná
Poslyšte píseň celou.
Nánananananáná
O krásce s vuvuzelou.

Zmizely myši zcela, krysař je z toho paf.
"Ať žije vuvuzela!" Skanduje lidí dav.
Mám pro tě návrh, kočko, nabídku vcelku skvělou.
Založme eseročko Krysaře s vuvuzelou.

Nánananananáná
Poslyšte píseň celou.
Nánananananáná
O krásce s vuvuzelou.

Tak spolu měli firmu, co je dnes rodinná
Příběh končí jak z filmu a druhý začíná
To když pak vuvuzely poslali s námořníky, 
co v lodích myši měli tam někam do Afriky.

Nánananananáná
Teď kráska s vuvuzelou
Nánananananáná
Ukáže vám ji celou