Takzvaný Kalousův dolík
V Dolíně pod sady je
A já vám zazpívám o tom
Pročpak se tak jmenuje
Před časy dávnými zabil se tam
Spadl ze skály muž jménem Kalous