Tón jeho je jak děsivý křik
srovnat se dá s krásným smíchem
je to jak když celý vesmír ztich
nekonečným a prázdným tichem

Na světě je snad milióny hříchů
já chci si vybrat jeden jediný
někomu to možná přijde k smíchu
ale ten hřích psal a píše dějiny

Ten jediný tě vynese až k mrakům
on ukáže ti cestu ke hvězdám
snadno pomůže ti vyrovnat se ptákům
sám roven je už jen milostným hrám

Tón jeho je jak děsivý křik
srovnat se dá s krásným smíchem
je to jak když celý vesmír ztich
ten hřích snad ani není hříchem

Tón jeho je jak děsivý křik
srovnat se dá s krásným smíchem
je to jak když celý vesmír ztich
ten hřích snad ani není hříchem

O něm napsalo se milióny stránek
a nebyli to jenom básníci
kdo popsali ho jako něžný vánek
či setkání s divokou dračicí

Tón jeho je jak děsivý křik
srovnat se dá s krásným smíchem
je to jak když celý vesmír ztich
ten hřích snad ani není hříchem

Tón jeho je jak děsivý křik
srovnat se dá s krásným smíchem
je to jak když celý vesmír ztich
ten hřích snad ani není hříchem
ten hřích snad ani není hříchem
ten hřích snad ani není hříchem, není