Czy boisz się wojny 
Czy wiesz, co to strach 
Czy kiedyś myślałaś 
I czułaś jak ja 

Wiem,wiem jak chory jest ten świat 
Jak mali są ludzie 
Gdy bronią swych spraw 

Czy boisz się wojny 
Czy cujesz jej smak 
Kiedy runie w gruzy 
Twój spokojny świat 

Wiem,wiem jak chory jest ten świat 
Jak mali są ludzie 
Gdy bronią swych spraw 

Dziś bądź spokojna 
Ja przecież jestem obok tu 
Zanim przyjdzie wojna 
Wykrzystajsiłe słów i ich moc