Lege dagen zijn geen schande
Niets te zeggen niets om handen
Alles wat je hebt geleerd
Is overbodig en verkeerd
Kom maar binnen
Laat maar begaan
Laat maar beginnen
Laat maar bestaan
De kroon op het werk
De kroon op al ons werk
Lege dagen kunnen dienen
Om je hemel te verdienen
Niemand die ons nu nog ziet
De inhoud is weer expliciet
Zomaar beginnen
Laten begaan
Kom nu maar binnen
Laat bestaan
De kroon op het werk
De kroon op al ons werk
Dieper graven dan de meesten
Onderscheidt ons van de beesten
Doe nu wel en zie niet om
Instructies op de CD-rom
Vrouw van mijn hart
Doe maar hard
Vrouw van mijn hart 
Vrouw van mijn hartinfarct
De kroon op het werk
De kroon op al ons werk