Emi    D  
1. Išel Janek světem. 
  G     D  
  Išel Janek světem. 
  Emi   Emi7 H7 Emi 
  Když mu milú zabili. Hoj! 
  Emi     D  Emi 
  Když mu milú zabili. 
  Hledal svoju lásku. 
  Malú plavovlásku, 
  kterú mu zabili. Hoj! 
  kterú mu zabili. 
  Kampak Janku ideš? 
  Mrtvých už nenajdeš. 
  Janka bláznem nazvali. Hoj! 
  Janka bláznem nazvali. 
  
  C 
R. Janek išel zemí. 
  Hledal mezi všemi. 
  Emi 
  Blázen světem šel, 
  milú neviděl. 
  Ami 
  Z blízka a aj z dáli 
  C 
  lidé se mu smáli, 
  Emi 
  bláznem ho nazvali... 
  Ami 
  Jedni, ti se smáli, 
  C 
  druzí plivali, 
    Emi 
  když Janek blázen šel. 
           D 
  Kdo ho uviděl, ač před chvílú 
            Emi 
  si taktéž zanadával, záviděl.
  
*: Janek išel dál. 
  Janek išel dál. 
  Až na světa kraj doputoval. 
  Až na světa kraj doputoval. 
  
2. Hledám tebe, Bože, 
  hledám Tvoje lože. 
  Kéž mi k ženě pomožeš. 
  Bože,kéž mi k ženě pomožeš. 
  Bůh ho slyšel z nebe. 
  A jak by slyšel sebe. 
  V tej lásce převeliké. Hoj! 
  V tej lásce převeliké. 
  A tak Bůh věčně bdící, 
  poslal skrze svíci, 
  do duše Světlo všeho žití. 
  A hvězdy se pak rozsvítí. 
  
R: Janek išel zemí...
   
*: Išel Janek Světlem 
  Išel Janek Světlem 
  a našel svoju milú...Hoj! 
  Hoj, lálá hoj!