Matko, moja matko, serce mam jak ogień x2 
Serce mam jak ogień, jak ogień mam x2 
Urodzony w strudze słońca, serce mam jak ogień x2 
Serce mam jak ogień, jak ogień mam x2 

Matko, moja matko, serce mam jak ogień x2 
Serce mam jak ogień, jak ogień mam x2 
Chcę, by tęcza kolorami, zabarwiła cały świat x2 
Zabarwiła cały świat x4