Niech śmierć ustąpi przed życiem,
niech oręż ustąpi przed togą,
niech zapanuje pokój.

Niech zapanują, zapanują, zapanują
ludzkie uczucia x4

Niech ciemność ustąpi przed światłem,
niech grzech ustąpi przed cnotą, 
niech zapanuje pokój.

Niech zapanują, zapanują, zapanują
ludzkie uczucia x4