Rośnie wielkie drzewo,
w samym środku miasta,
kołysane śpiewem,
rodzi owoce, owoce światła.

Marihuana x4

Przychodzą tutaj spragnieni wiary,
czerpiąc z liści kwiatów,
czując jak tętni ziemia,
unoszą się ku ptakom.

Marihuana x4