Na mą głowę spadło niebo, spadło niebo pełne gwiazd 
Zobaczyłem całe życie, całe życie jeszcze raz x2 

Kalejdoskop wirujący, wirujący moich dróg 
Zobaczyłem wizje prawdy, wizje prawdy moich snów x2 

Babilonu, Babilonu gruzy, zobaczyłem u mych stóp 
Jasny obraz wyzwolenia, wyzwolenia wszystkich dusz x2

Babilonu, Babilonu gruzy, zobaczyłem u mych stóp 
Jasny obraz wyzwolenia, wyzwolenia wszystkich dusz x2