Pięciu nas jest jak braci Li. 
Przed nami świat otwiera drzwi. 
Pięciu może podbić świat. 
Czterech na gitarach gra. 
Czy ktoś ma chęć przyłączyć się? 
Im więcej nas, 
Wtedy nikt nie ma już szans. 
Wtedy nikt nie ma już szans. 

Pięciu nas jest 
Jak braci Li. 
Przed nami świat 
Otwiera drzwi. 
Pięciu może podbić świat. 
Czterech na gitarach gra. 
Czy ktoś ma chęć 
Przyłączyć się? 
Im więcej nas, 
Wtedy nikt nie ma już szans. 
Wtedy nic nie ma już szans. 

Pięciu nas jest jak braci Li. 
Przed nami świat otwiera drzwi. 
Pięciu może podbić świat. 
Czterech na gitarach gra. 
Czy ktoś ma chęć 
Przyłączyć się? 
Im więcej nas, 
Teraz nikt nie ma już szans. 
Teraz nikt nie ma już szans.