Hej, kolęda, kolęda! 
Hej, kolęda, kolęda! 

Mości godpodarzu, 
Domowy szafrarzu, 
Nie bądź tak ospały, 
Każ nam dać gorzały 
Dobrej, z alembika, 
I do niej piernika. 
Hej, kolęda, kolęda! 

Jendyk do podlewy, 
Panie miłościwy! 
I to czarne prosię - 
Pomieści i to się! 
Każ upiec pieczonki - 
Weżmiem do kieszonki. 
Hej, kolęda, kolęda! 

Mości gospodarzu, 
Domowy szafrarzu, 
Każ dać bufet wina, 
Bo w brzuchu ruina. 
Dla większej ofiary 
Daj dobrej gorzały. 
Hej, kolęda, kolęda! 

Mościa gospodyni, 
Domowa mistrzyni, 
Okaż swoją łaskę: 
Każ dać masła faskę. 
Jeżeliś nie sknera 
Daj i kopę sera. 
Hej, kolęda, kolęda! 

Mościa gospodyni, 
Domowa mistrzyni, 
Okaż swoją łaskę: 
Każ upiec kiełbaskę, 
Którą, kiedy zjemy, 
To podziękujemy. 
Hej, kolęda, kolęda! /*4