Szum drzew taki sam, 
Krzyk mew taki sam... 
Ten sam morza brzeg 
Znaczą ślady stóp. 

Lecz czas nie ten sam 
I świat stracił blask 
I wiatr śpiewa nam 
Nie tym samym już. 

Kto winien jest? Co stało się, 
Że nie ma o czym mówić dziś? 
Kto winien jest, że coś się rwie, 
Że trudno tak razem iść? 

Że głos obco brzmi, 
Że wzrok zimny już 
I że usta dziś nie szukają ust? 

Kto zabrał nam nasz wspólny śmiech 
I radość rąk, splecionych rąk. 
Kto winien jest: czy ty czy ja, 
Czyj liczy się dzisiaj błąd? 

Szum drzew taki sam, 
Krzyk mew taki sam... 
Lecz wiatr śpiewa nam 
Nie tym samym już...