I drink when I want to get drunk
'Cause I'm a
I'm a healthy punk
Break a bottle, clean it up
Break a bottle, clean it up
Healthy punk
Healthy punk
I'm a healthy punk

Buy an eighth and light it up
'Cause I'm a
I'm a healthy punk
Break a bottle, clean it up
Healthy punk
Healthy punk
Healthy punk
Healthy punk
I'm a healthy punk

I'm a
Healthy punk
I don't
I don't give a fuck

Healthy punk
Healthy punk
Healthy punk
Healthy punk
Healthy punk
Healthy punk
Healthy punk