Stále musíš počítať, že je tu niečo zlé, 
že na každom kroku si v nebezpečenstve, 
preto uvažuj vždy triezvo a pozor si daj, 
že ťa niečo ohrozuje, na zreteli maj! 

Si obeťou krásnej doby, čo sa stále mení, 
nenechá ťa na pokoji, to sa už nezmení, 
musíš sa jej prispôsobiť, inej cesty niet, 
kolotoč sa opakuje, kolotoč tých istých viet! 

Život je len kolotoč opakujúcich sa vecí, 
stále je tu niečo nové a stále sa niečo mení, 
nezastaví sa to pokiaľ, človek bude žiť, 
stále niečo vymýšľať a stále o niečom sniť.