Večný život krvou prúdi, 
polnoc si obeť vyberá, 
Karpatský ľud opäť tŕpne, 
krucifix v pästi zatína, 
upírove oči svietia, 
strach nocou roznášajú, 
červená je farba krvi, 
ktorej pach nasledujú. 

Je to skrátka večné, 
duša pokoj nenájde, 
tak dopadne každý, 
kto nenávisti prepadne, 
osud je už taký, 
nikdy si nevyberá, 
nik si nie je istý, 
akým smerom sa poberá. 

Hľadá obeť pre svoj život, 
lačný a nekonečný, 
aby zostal večne mladý, 
pre spomienky nenávistný, 
pre lásku preklínal boha, 
a diablovi svätil trón, 
rohatý opäť využil, 
že je stratených duší patrón.