Čas je pán všemocný a ukáže aj vám, 
To, že nie je dobré kráčať cestou stále sám, 
Čas je pán všemocný a ukáže aj vám, 
Že byť sviňa nie je fajn. 

Čas ten vám ukáže, že všetko sa raz vyjaví 
A teba bezmocného v tvojom klamstve zastaví, 
Čas ti ukáže, že vôľou aj tak všetko zdoláš 
A hlavou všetko prekonáš. 

Čas ti ukáže, či priateľstvo vždy vydrží, 
Alebo ti dobrý priateľ bodne nožík do ramena, 
Čas jediný bolesti tvojej duše vylieči 
A ukáže ti nový cieľ. 

Čas ako jediný život ľahko zastaví, 
Ukáže ti, čo je smrť a dobre na ňu pripraví, 
Čas ako jediný tu značku hanby vymaže - 
Pokoj tvojej duši dá!