Imtheochaidh soir is siar
A dtainig ariamh
An ghealach is an ghrian

Fol lol the doh fol the day
Fol the doh fol the day

Imtheochaidh an ghealach's an ghrian
An Daoine og is a chail 'na dhiadh

Fol lol the doh fol the day
Fol the doh fol the day

Fol lol the doh fol the day
Fol the doh fol the day

Imtheochaidh a dtainig ariamh
An duine og is a chail ne dhiadh

Fol lol the doh fol the day
Fol the doh fol the day