Vazduh koji disem 
ne treba mi, ne
kol'ko usne tvoje 
sto me ne ljube 

Ne treba mi niko 
pustite me svi 
idite, idite od mene 
pevajte, pijte, ljubite se 
idite, idite u zivot 
njegovo nista meni je sve 

Voda koju pijem 
ne treba mi, ne 
kol'ko ruke tvoje 
sto me ne grle

Ne treba mi niko 
pustite me svi 
idite, idite od mene 
pevajte, pijte, ljubite se 
idite, idite u zivot 
njegovo nista meni je sve