Cha tèid Fionnlagh a dh'Èige... 

Cha tèid Fionnlagh a dh'Èige
Ged nach pósda e feasda 
Cha tèid Fionnlagh a dh'Èige
Dh'Èige cha tèid Fionnlagh
Cha tèid Fionnlagh a dh'Èige
Ged nach pósda e feasda
Cha tèid Fionnlagh a dh'Èige
Dh'Èige cha tèid Fionnlagh

Thoir a nall Ailean thugam 
Ailean thugam, Ailean thugam
Thoir a nall Ailean thugam
Seatadh e'n t-ùrlar
Thoir a nall Ailean thugam
Ailean thugam, Ailean thugam
Thoir a nall Ailean thugam 
Seatadh e'n t-ùrlar

Cha tèid Fionnlagh a dh'Èige

Thoir a nall Ailean thugam
Ailean thugam, Ailean thugam 
Thoir a nall Ailean thugam
Seatadh e'n t-ùrlar
Thoir a nall Ailean thugam
Ailean thugam, Ailean thugam
Thoir a nall Ailean thugam 
Seatadh e'n t-ùrlar

Cha tèid Fionnlagh a dh'Èige
Ged nach pósda e feasda 
Cha tèid Fionnlagh a dh'Èige
Dh'Èige cha tèid Fionnlagh
Cha tèid Fionnlagh a dh'Èige
Ged nach pósda e feasda
Cha tèid Fionnlagh a dh'Èige
Dh'Èige cha tèid Fionnlagh

Thoir a nall Ailean thugam 
Ailean thugam, Ailean thugam 
Thoir a nall Ailean thugam 
Seatadh e'n t-ùrlar
Thoir a nall Ailean thugam
Ailean thugam, Ailean thugam 
Thoir a nall Ailean thugam
Seatadh e'n t-ùrlar 

Cha tèid Fionnlagh a dh'Èige

Cha tèid Fionnlagh a dh'Èige
Ged nach pósda e feasda 
Cha tèid Fionnlagh a dh'Èige
Dh'Èige cha tèid Fionnlagh
Cha tèid Fionnlagh a dh'Èige
Ged nach pósda e feasda
Cha tèid Fionnlagh a dh'Èige
Dh'Èige cha tèid Fionnlagh

Thoir a nall Ailean thugam 
Ailean thugam, Ailean thugam 
Thoir a nall Ailean thugam
Seatadh e'n t-ùrlar
Thoir a nall Ailean thugam 
Ailean thugam, Ailean thugam
Thoir a nall Ailean thugam
Seatadh e'n t-ùrlar

Ceann ruadh air a nighean 
Buidhe ruadh air a nighean 
Ceann ruadh air a nighean 
Mar a bh'air a máthair 
Ceann ruadh air a nighean 
Buidhe ruadh air a nighean 
Ceann ruadh air a nighean 
Mar a bh'air a máthair 

Thoir a nall Ailean thugam 
Ailean thugam, Ailean thugam 
Thoir a nall Ailean thugam 
Seatadh e'n t-ùrlar 
Thoir a nall Ailean thugam 
Ailean thugam, Ailean thugam 
Thoir a nall Ailean thugam 
Seatadh e'n t-ùrlar 

Cha tèid Fionnlagh a dh'Èige