"Vedou Európy je hlúposť"
napísal Mickiewicz pred dvesto rokmi.
Z toho jasne vyplýva, že čas sa zastavil.