Czekamy, czekamy 
Czekamy, czekamy 
Czekamy, czekamy 
Czekamy, czekamy 
Czekamy na sygnał 
Czekamy na sygnał 
Czekamy na sygnał 
Czekamy na sygnał 
Czekamy na sygnał 
Czekamy na sygnał 
Czekamy na sygnał 
Czekamy na sygnał 
Z centrali! 
Czekamy, czekamy 
Czekamy, czekamy 
Czekamy, czekamy 
Czekamy, czekamy 
Wszyscy na jednej fali! 
Centrala nas ocali 
Centrala nas ocali, ocali 
Ocali, ocali 
Ocali, ocali 
Ocali, ocali 
Ufamy, ufamy 
Ufamy, ufamy 
Ufamy, ufamy 
Ufamy, ufamy 
Czekamy na sygnał 
Czekamy na sygnał 
Czekamy na sygnał 
Czekamy na sygnał 
Czekamy na sygnał 
Czekamy na sygnał 
Czekamy na sygnał 
Czekamy na sygnał 
Z centrali! 
Czekamy, czekamy 
Czekamy, czekamy 
Czekamy, czekamy 
Czekamy, czekamy 
Wszyscy na jednej fali! 
Centrala nas ocali 
Centrala nas ocali, ocali 
Ocali, ocali 
Ocali, ocali 
Ocali, ocali 
Czekamy, czekamy 
Czekamy, czekamy 
Czekamy, czekamy 
Czekamy, czekamy...