iatok večer - mesto žije,
krčmy plné, baby milé.
Málokto je doma sám,
len ja smutne pozerám.

Refrén:
Ja sa rád doma tak hrám,
ticho sedím tak veľakrát,
nuda je môj tiež kamarát
- seba ťažko prerobím.

Piatok večer - mesto mŕtve,
krčmy prázdne, baby nikde.
Málokoho v okne vidno,
len ja smutne pozerám.

Refrén: (2 x)
Bol som rád doma tak sám,
zrušil som však svoj celibát,
nočným mestom túlam sa rád
- starý kabát zahodím.

Piatok večer - mesto žije,
krčmy plné, baby milé.
V uliciach som ako doma,
žijem a to veľmi rád.