De sexuele voorlichting
Dat is een zeer gewichtig ding
Wie dacht dat alles zo maar ging
Is een conservatieveling
De ooievaar heeft afgedaan
Waar komen de kindertjes nu vandaan?
Wat moeten we met de toestand aan?
Dat kan toch zo niet verder gaan?

Er zit een dominee in de tv
Die wijst op de gevaren
Die knikt van ja en schudt van nee
Maar kan ze niet verklaren
Want vroeger mocht hij verkonden:
De hele zaak is een zonde
Vandaag de dag gaat dat niet meer
Dat mag je niet meer zeggen
Maar hoe moet een dominee, lieve Heer
De zaak nu uit gaan leggen?

De avond daarna dan komt de pastoor
Die eens met ons gaat praten
Hij vindt het kan er nog wel mee door

Maar hou het in de gaten
Want ook voor hem is het moeilijk
Want vroeger was het verfoeilijk
Maar nu moet er water in de wijn
Nu moet hij voor gaan lichten
Maar voor een pastoor zal dat moeilijk zijn
Zo'n zaak te gaan belichten

De humanist heeft de volgende beurt
Die zegt zelfs vieze woorden
Zodat heel Holland zachtjes kleurt
Want zulks is erger dan moorden
Maar hij heeft toch iets eerlijkers
Hij zegt: er is niets heerlijkers
We komen er doodgewoon rond voor uit
Dat mag zo vreemd niet heten
En zelfs moet de allerjongste spruit
Elk detail reeds weten

De sexuele voorlichting
Dat is een zeer gewichtig ding...