1. Čekám dopis z velký dálky,
  poštovní holubi zamrzli v polích,
  měl to být román, já napsal půl stránky
  písmem jak okraj poštovní známky,
  nechtěl jsem kradený, průhledný slova,
  atˇje to zmatený jako my oba.

2. Pošťák zase kroutí hlavou,
  beru si volno na jarní svátky,
  ruce mám za hlavou, ve vlhký trávě
  dočítám román o cti a slávě,
  nebe se bouří a z oblohy spadnou
  od Šrámka verše, na rtech mi zvadnou.

3. Na stole lístek popsaný smíchem,
  nikoho neznám, jen ten sklon písma,
  má kůži do hněda už v půlce prázdnin,
  byla prej na sebe zbytečně přísná,
  přijedu za Tebou ke konci týdne,
  pak je tam škrtáno a písmo řídne.

4. Asi mám trému, ty moc velký plány,
  plavčík Ti vstupný za úsměv vrátí.
  Kostky jsou vrženy a osudy dány,
  neumím sečíst dal a má dáti,
  léto je horký, má pohledy rybí,
  něco mu přebývá a něco chybí.

5. Čekám dopis z velký dálky,
  poštovní holubi zamrzli v polích.