Sleepless nights - staring at the ceiling Álmatlan éjszakák - a plafont bámulom I'm drinkin' myself away Újra leiszom magam Once again - I surrender to my feelings Mégegyszer - Megadom magam az érzéseimnek Get lost in memories Belemerülök az emlékekbe Like the pain of lifetime - Burning inside Mint az élet fájdalma - Építem belül I go grazy in my mind - her me cry Prülten megyek az elmémbe - értem kiált
 
Save me - from my loneliness Ments meg - a magányomtól Save me - once again Ments meg - Mégegyszer Save me - from my emptiness Ments meg - az ürességemtQl Save me - from this hell Ments meg - ettQl a pokoltól
 
Cold as ice - bittersweet's the potion Hideg mint a jég - édeskeserq az ital Illusion take me away Az illúzió elragad magával Vicius games - someone's pointing at me Furcsa játékok - valaki rám mutat Nobody left to blame Senki nem vállal felelQséget Someone hand me a lifeline - I'm losing my way Valaki mentQövet ad nekem - Elvesztem az utam My night's getting darker - everyday Az éjszakáim egyre sötétebbek - mindennaposak
 
Save me - from my loneliness Ments meg - a magányomtól Save me - once again Ments meg - Mégegyszer Save me - from my emptiness Ments meg - az ürességemtQl Save me - from this hell Ments meg - ettQl a pokoltól
 
Someone hand me a lifeline - I'm losing my way Valaki mentQövet ad nekem - Elvesztem az utam I go grazy in my mind - her me cry Prülten megyek az elmémbe - értem kiált
 
Save me - from my loneliness Ments meg - a magányomtól Save me - once again Ments meg - Mégegyszer Save me - from my emptiness Ments meg - az ürességemtQl Save me - from this hell Ments meg - ettQl a pokoltól