Utan dig
"Utan dig" är det jag har framför mig
Tar ett steg utan att veta
Utan dig famlar jag
Än en gång, än en dag
Ensam kvar ska jag leta
Jag ångrar ingenting
Jag skulle göra det igen
Sakta vandra hem
Och börja där vi var
En gång för länge sen
Med tiden som fanns kvar
Och om jag vetat då
Vad som skulle hända sen...
Jag skulle göra det igen
Utan dig är jag fri
Vandra bort, inget bli
Somna om, släppa taget
De frågar hur det går
Om jag vill hitta nå'n att håll om

Att livet är så stort
De skulle glömma och förstå
För tiden går så fort
Jag älskade henne då
Och jag älskar henne än
Jag skulle göra det igen
Jag ångrar ingenting
Jag skulle göra det igen
Jag skulle göra det igen
Och börja där vi var
En gång för länge sen
Jag skulle göra det igen
Men om jag vetat då
Vad som skulle hända sen...
Jag skulle göra det igen
Jag skulle göra det igen
Utan dig
Utan dig
Utan dig