Som ett vin söt i din mun
Var min kärlek för dig
Som vin som ger menning och liv
Åt en kall och grå kväll

Men som du vet
Kan det lätt bli en last
En börda som tynger ditt liv

Å du jag frågar
Är det där vi är nu

Som ett ljus tänt vid ditt bord
Var min närhet för dig
Som ett ljus som ger värme och stöd
När vintern är här

Jag tror du känt att låga lätt blir till en eld
Som bränner och gör dig rädd

Å du jag frågar
Är det där vi är nu

Ahhmmhmm

Å som du vet
Kan det lätt bli till en last
En börda som tynger din själ

Å du jag frågar
Är det där vi är nu

Mhmmmm

Är det där vi är nu

Är det där vi är nu

Är det där vi är nu

Ahhhhmhm Ahhhmmhmm