Boli cisza w twych słowach 
boli cisza wiśniowa 
Twoje usta bez głosu 
Twoje usta 

i cały czas płynie cisza 
Twoich słodkich ust 
a mnie ciągle mało 
jest słów x 4 

boli cisza dokoła 
boli cisza, choć są słowa 
Twoje usta bez głosu 
Twoje usta 

i cały czas. . . itd. / x 4 

boli cisza dokoła 
boli, choć są słowa 
Twe usta bez głosu 
boli 

męczy cisza powoli 
spłowiał kolor wiśniowy 
Twoje usta bez głosu 
Twoje usta 

i cały czas. . . itd. / x 8