"- Stoi w polu grusza! 
 - O, dobrze! I wszyscy...
 - Stoi w polu grusza!
 - Nie! Posłuchaj, trzy, cztery..."

(Bida fłow! Bida flow!)

I raz, i dwa, i znowu kasy brak, kto mi pożyczyć ma?!
I dwa, i trzy, siostra na kasie śpi, i tak nic nie da mi!
O yeah! O key!

/4x/: Bida wkoło, ale nam wesoło!

(Bida flow)!

I raz, i dwa, od szwagra nie chcę brać, on lubi prąd kopać!
I dwa, i trzy, już nie wiem, gdzie mam iść, chce mi się tylko wyć!
O yeah! O key!

/8x/: Bida wkoło, ale nam wesoło!