proljece na moje rame slijece
djurdjevak zeleni
djurdjevak zeleni
svima osim meni
drumovi odose a ja osta
nema zvijezde danice
nema zvijezde danice
moje saputnice
ej kome sada moja draga
na djurdjevak mirise
na djurdjevak mirise
meni nikad vise
ej
evo zore evo zore
Bogu da se pomolim
evo zore evo zore
ej djurdjevdan je
a ja nisam s onom koju volim
ej
evo zore evo zore
Bogu da se pomolim
evo zore evo zore
ej djurdjevdan je
a ja nisam s onom koju volim
ej kome sada moja draga
na djurdjevak mirise
na djurdjevak mirise
meni nikad vise
njeno ime neka se spominje
svakog drugog dana
svakog drugog dana
Osim djurdjevdana
ej
evo zore evo zore
Bogu da se pomolim
evo zore evo zore
ej djurdjevdan je
a ja nisam s onom koju volim
ej
evo zore evo zore
Bogu da se pomolim
evo zore evo zore
ej djurdjevdan je
a ja nisam s onom koju volim