PERIVOLI

DmiB5-/G
V uličkách Perivoli nás ovívá,
G7(6)Dmi
snědý smích rozzářených tváří.
V zahradě ze stodoly se ozývá
že skvělý den nad námi září.

FG9
Jen slaná rosa z tváře padá
F
a skládá
E
se do jehličí z pinií.
DmiB5-/G
Zastavte písek, co čas přesívá,
G7(6)Dmi
ať zbude vlnám na pospas.

A7
Svítá den vítá nás,
Dmi
zítřek už ztrácí hráz,
Gmi
půlnoc má blízký hlas,
AisAGA
den skončil zas.

Dmi, B5-/G, G7(6), Dmi

Ikara křídla vem než vzejde den,
a slunce spálí vosk, co drží tvůj sen,
Je krásný, ale prázdný jak dutý kmen,
až skončí potkáš tvrdou zem.

Jen chýše v olivových hájích,
snad znají,
své tajemství už nepoví.
Teď každý pole své jen osívá,
co sklidí to se dneska nedoví.