Dzień po dniu, dla każdej nowej chwili / D e
Nowych sił udziela mi mój Bóg / A D
Wiem, że Ojciec dziecię swe posili / D e
Żyję więc bez obaw i bez trwóg / A D
Ten, którego miłość nie ma granic / D G
Wie najlepiej, co ma komu dać / A D
Ból zmieszany jest z radości łzami / D e
Znój i trud, spoczynek błogi ma / A D

 

Dzień po dniu, mój Pan jest zawsze ze mną
Gotów wciąż udzielać nowych łask
On rozjaśnia moją dolę ciemną
W burzy czas posyła słońca blask
Bóg obiecał nad swym dzieckiem czuwać
Wiernie też zadanie spełnia swe
Obietnica Jego strach usuwa
Z każdym dniem posilę siły Twe

 
Pomóż mi w doświadczeń ciężką chwilę
Obietnicom Panie ufać Twym
Daj zachować w sercu wiary tyle
By nie zachwiać się w tym świecie złym
Spraw, bym mógł pokornie z ręki Twojej
Przyjąć każdą z przeznaczonych dróg
Dzień po dniu, przez radość trud i znoje
Aż osiągnę wreszcie niebios próg